پچ کورد فیبرنوری سینگل مود ده متری SC LC نگزنس

تومان۱۰۴,۰۰۰

استاندارد کابل فیبر : OS2
نوع فیبر : سینگل مود

پچ کورد فیبرنوری سینگل مود ده متری SC LC نگزنس

تومان۱۰۴,۰۰۰

مقایسه