نمایش 1–12 از 18 نتیجه

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

رادیو میکروتیک SXT Lite 5

تجهیزات اکتیو

میکروتیک DynaDish 5

تومان4,730,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک SXT 6

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک BaseBox 5

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک BaseBox 6

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک DISC Lite5

تومان1,820,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک Groove 52

تومان2,800,000

تجهیزات اکتیو

میکروتیک hAP ac lite

تومان1,700,000

اکسس پوینت

میکروتیک HAP LITE

تومان1,100,000

تجهیزات اکتیو

میکروتیک LHG XL 52 ac

تومان4,150,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک mANT30 PA

تجهیزات اکتیو

میکروتیک NET Metal 5

تومان4,650,000