نمایش دادن همه 10 نتیجه

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

رادیو میکروتیک SXT Lite 5

تماس بگیرید
تومان۹۰۵,۰۰۰
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک DynaDish 5

تومان۵,۴۵۰,۰۰۰
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک SXT 6

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک BaseBox 5

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک BaseBox 6

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک DISC Lite5

تومان۱,۸۲۰,۰۰۰
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک Groove 52

تومان۲,۸۰۰,۰۰۰
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک mANT30 PA

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک SXT SA5 ac

تماس بگیرید