نمایش 1–12 از 25 نتیجه

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

رادیو میکروتیک SXT Lite 5

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک DynaDish 5

تومان7,100,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک SXT 6

تجهیزات اکتیو

میکروتیک SXTsq Lite5

تومان1,350,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک BaseBox 5

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک BaseBox 6

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک cAP-2nd

تومان1,950,000

تجهیزات اکتیو

میکروتیک cAP-ac

تومان3,000,000

تجهیزات اکتیو

میکروتیک DISC Lite5

تومان2,200,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اکتیو

میکروتیک Groove 52

تومان2,800,000

تجهیزات اکتیو

میکروتیک hAP ac lite

تومان2,300,000

تجهیزات اکتیو

میکروتیک hEX lite

تومان1,300,000